خدمات ما میوادنت

ایمپلنت جایگزینی برای دندان از دست رفته

روش‌هایی برای ترمیم دندان‌، لثه‌و یا استخوان فک

ترمیم دندان هایی که دچار عفونت یا آسیب به عصب شده اند

روش‌هایی برای بهبود ظاهر دندان‌ها مانند: بلیچینگ، لمینت و ...

به بهبود ظاهر دندان‌های آسیب دیده کمک می کند

روشی برای جلوگیری از ساییدگی دندان‌ها در هنگام خواب یا بیداری